2. Luận văn Thạc sỹ


1. Luận văn Thạc sỹ:  Bất đẳng thức hình học <Ths. Hoàng Ngọc Quang>

http://www.mediafire.com/view/?uuugqja7ft6m7z9

 

Để lại phản hồi

Filed under XII. Toán Thạc sỹ

1. Đề thi cao học 2012


1. Đề thi cao học 2012 ĐHSP Hà Nội

http://www.mediafire.com/view/?339d6oq5qh10pk2
2. Đề thi cao học chương trình liên kết nước ngoài 2012 ĐHSP Hà Nội

http://www.mediafire.com/view/?nj8tor14wd26kb9

 

 

Để lại phản hồi

Filed under XII. Toán Thạc sỹ

1. Luận án Tiến sỹ Toán


1.  Luận án Tiến sỹ:   Tích phân cực đại <Thầy Hà Duy Hưng, khá quen thuộc trong làng toán>

http://www.mediafire.com/view/?cxf9vybpi6l64lo

2.  Luận án Tiến sỹ:   Hàm tối ưu <TS.Thái Doãn Chương>

http://www.mediafire.com/view/?h7ahqkzmoabv124

3.Luận án Tiến sỹ: Vi phân tích phân <TS.Nguyễn Huy Chiểu>

http://www.mediafire.com/view/?gju1snsj2bezlvj

4. Luận án Tiến sỹ:  Tốc độ hội tụ phương trình Eliptic <TS.Trần Nhân Tâm Quyền>

5. Luận án Tiến sỹ:  Hàm chỉnh hình nhiều biến <TS.Trần Đình Đức>

http://www.mediafire.com/view/?nr6360q4hh7kbzp

Để lại phản hồi

Filed under XIII. Toán Tiến sỹ

1. Toán Olympic Quốc tế


1.  Tuyển tập các đề thi và bài giải 40 năm  Olympic  Toán quốc tế

http://www.mediafire.com/?1rxz15wofxqlvm6

2.  52 Đề thi Olympic Toán quốc tế của các nước năm 2000

http://www.mediafire.com/view/?7m0cfbxbxpyb5m5

3.  Các chuyên đề bồi dưỡng thi Olympic Toán quốc tế <Thầy Trần Nam Dũng>

http://www.mediafire.com/view/?yy9hfh88orhbua7

 

Để lại phản hồi

Filed under X. Toán Olympic quốc tế

1. Toán Tiếng Anh


1.  Lý thuyết cuối cùng của Fermat cho người không chuyên Toán

http://www.mediafire.com/view/?i34gqunbinvnj85

2. Phương trình Pell

http://www.mediafire.com/view/?x4dpmhv7y5x3drh

3.  Lớp bài toán Cô si

http://www.mediafire.com/view/?kzng3zewg17vy7d

4. Toán rời rạc

http://www.mediafire.com/view/?dhn65ud6agjbuf2

5.   Lý thuyết cuối cùng của Fermat

http://www.mediafire.com/view/?45npe0qaqga14fe

6.  Phương trình hàm nhỏ và cách giải

http://www.mediafire.com/view/?pc72vr7771dcwdi

7.  Bất đẳng thức

http://www.mediafire.com/view/?fcrbpr9l14gfrvi

8. Sơ lược đại số và hình học

http://www.mediafire.com/view/?rrr6l1aeb869nhi

 

 

 

Để lại phản hồi

Filed under XI.Enghlish Maths

2. Đề thi và đáp án 2002-2011 các môn Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn


1.  Môn Lý

http://www.mediafire.com/?psyw2m5b04d5b

2. Môn Hóa

http://www.mediafire.com/?8jt1w77canao1

3. Môn Sinh

http://www.mediafire.com/?x4t5053z381r5

4. Môn Anh

http://www.mediafire.com/?vz3cz8kbq9k8d

5. Môn Văn

http://www.mediafire.com/?fo4eq56rx9akr

 

 

 

 

Để lại phản hồi

Filed under IX. Kho đề thi

1. Đề thi và đáp án môn Toán 2002-2012


1.  Đề thi và đáp án toán khối A

http://www.mediafire.com/?md6ccbdducfc2

2.  Đề thi và đáp án toán khối B

http://www.mediafire.com/?023uicqdo9wve

3.  Đề thi và đáp án toán khối D

http://www.mediafire.com/?zg7kdge1tv8y1

 

 

Để lại phản hồi

Filed under IX. Kho đề thi

1.VietNamTST2012_Lời giải và bình luận


http://www.mediafire.com/view/?ewnuqfppxhgzfd8

Để lại phản hồi

Filed under VIII. Sách Toán

1. Tạp chí THTT số tháng 1.2012


http://www.mediafire.com/view/?1p08hq6ru72b34u

 

 

Để lại phản hồi

Filed under VII. Tạp chí Toán

1. Toán Đại học


1. Toán cao cấp Vol 1

http://www.mediafire.com/view/?vgcz1nix5yhcbqq

2. Toán cao cấp Vol 2.

http://www.mediafire.com/view/?5lba1ae94ndtvlm

 

Để lại phản hồi

Filed under VI. Toán cao cấp

1. Các CD bồi dưỡng HSG Toán cấp 3


1. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán cấp 3 – <Thầy Trần Nam Dũng>

http://www.mediafire.com/view/?pz9gfb5x7q8cj71

2.Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán cấp 3

http://www.mediafire.com/view/?x1wg61m67ajdawt

 

Để lại phản hồi

Filed under V. Toán Học sinh giỏi

1. Giáo án Toán lớp 11


Để lại phản hồi

Filed under II.2_Toán lớp 11

1. Giáo án Toán lớp 12


Để lại phản hồi

Filed under 1. Chuyên đề TOÁN Luyện thi đại học, II.1_Toán lớp 12

Bài tập Toán 1


Để lại phản hồi

Filed under IV.5_Toán lớp 1

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 2


Để lại phản hồi

Filed under IV.4_Toán lớp 2

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 3


Để lại phản hồi

Filed under IV.3_Toán lớp 3

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 4


Để lại phản hồi

Filed under IV.2_Toán lớp 4

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 5


Để lại phản hồi

Filed under IV.1_Toán lớp 5

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6


 

Để lại phản hồi

Filed under III.4_Toán lớp 6

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7


Để lại phản hồi

Filed under III.3_Toán lớp 7

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8


 

Để lại phản hồi

Filed under III.2_Toán lớp 8

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9


Để lại phản hồi

Filed under III.1_Toán lớp 9

Đề Văn 2011


Để lại phản hồi

Filed under 5. Chuyên đề Môn Văn LTĐH

2. Công thức sinh học 12


 

Để lại phản hồi

Filed under 6. Chuyên đề Môn Sinh LTĐH

1. 10001 Câu trắc nghiệm môn sinh


 

Để lại phản hồi

Filed under 6. Chuyên đề Môn Sinh LTĐH

2. Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh


Để lại phản hồi

Filed under 4. Chuyên đề Tiếng Anh LTĐH

1. Luyện thi đại học Tiếng Anh


Để lại phản hồi

Filed under 4. Chuyên đề Tiếng Anh LTĐH

15.CD_Hidroxit lưỡng tính


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

14.CD_CO2-SO2


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

13.CD_Sắt và hợp chất


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

12.CD_Kim loại kiềm-kiềm thổ


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

11.CD_Kim loại


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

10.CD_Polime


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

9.CD_Amin-Aminoaxit-Protein


 

Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

8.CD_Cacbonhidrat


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

7.CD_Este-Lipit


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

6.CD_Andehit-Xeton-Cacbonxilic


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

5.CD_Dẫn xuất Halogen – Phenol – Ancol


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

4.CD_Hiđrocacbonthơm


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

3.CD_Hiđrocacbon không no


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

2.CD_Hiđrocacbono


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

1. CD_Đại cương Hóa học hữu cơ


Để lại phản hồi

Filed under 3. Chuyên đề HÓA Luyện thi đại học

9. Chuyên đề Vĩ mô vi mô


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

8. Chuyên đề Vật lý hạt nhân


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

7. Chuyên đề Lượng tử ánh sáng


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

6. Chuyên đề Sóng ánh sáng


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

5. Chuyên đề Dòng điện xoay chiều


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

4. Chuyên đề Dao động điện từ


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

3. Chuyên đề Sóng cơ


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học

2. Chuyên đề Dao động cơ


Để lại phản hồi

Filed under 2.Chuyên đề LÝ Luyện thi đại học